جوجه کباب خامشرایط نگهداری: 18درجه زيرصفر 
شرایط انبارش: درون سردخانه 18-درجه،درون کارتن و پالت پلاستیکی
وزن بسته: 20±800گرم
وزن بسته بندی بالک: 2.5 کیلو گرم
تعداد در بسته: متغیر
مزایای این محصول نسبت به سایر رقبا :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید